Разписание на Градски Транспорт СМОЛЯН / Gradski Transport SMOLYAN

Натиснете върху автобусната линия, за да отворите списъка със спирки.


 

1 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Синдикат  

05:30
06:09
06:27
06:45
07:03
07:21
07:39
07:57
08:15
08:33
08:51
09:09
09:27
09:45
10:03
10:21
10:39
10:57
11:15
11:33
11:51
12:09
12:27
12:45
13:03
13:21
13:39
13:57
14:15
14:33
14:51
15:09
15:27
15:45
16:03
16:21
16:39
16:57
17:15
17:33
17:51
18:09
18:27
18:45
19:03
19:21
19:45
20:30
21:30
22: 30
 

Устово 1  

00:00
 

Сердика  

00:00
 

Тютюнева  

00:00
 

Изгрев  

00:00
 

КАТ  

00:00
 

ОКС  

00:00
 

Горно Райково  

00:00
 

Енерго  

00:00
 

Болница  

00:00
 

Нов център  

00:00
 

Планетариум  

00:00
 

Здравец  

00:00
 

Военно окръжие  

00:00
 

Детска градина  

00:00
 

Соколица  

00:00
 

Военни блокове  

00:00
 

Каптажа  

00:00
 

Военни блокове  

00:00
 

Соколица  

00:00
 

Детска градина  

00:00
 

Военно окръжие  

00:00
 

Кино Дружба  

00:00
 

Здравец  

00:00
 

Планетариум  

00:00
 

Нов център  

00:00
 

Болница  

00:00
 

Енерго  

00:00
 

Горно Райково  

00:00
 

ОКС  

00:00
 

КАТ  

00:00
 

Изгев  

00:00
 

Тютюнева  

00:00
 

Сердика  

00:00
 

Устово 1  

00:00
 

Синдикат  

00:00
 

2 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Влахово  

00:00
 

Топливо  

00:00
 

2км  

00:00
 

Военни блокове  

00:00
 

Синдикат  

00:00
 

Устово 1  

00:00
 

Сердика  

00:00
 

Тютюнева  

00:00
 

Бункера  

00:00
 

Аврамиковска  

00:00
 

ОКС  

00:00
 

Горно Райково  

00:00
 

Енерго  

00:00
 

Болница  

00:00
 

Нов център  

00:00
 

Планетариум  

00:00
 

Здравец  

00:00
 

Военно окръжие  

00:00
 

Автогара Смолян  

00:00
 

Военно окръжие  

00:00
 

Кино Дружба  

00:00
 

Здравец  

00:00
 

Планетариум  

00:00
 

Нов център  

00:00
 

Болница  

00:00
 

Енерго  

00:00
 

Горно Райково  

00:00
 

ОКС  

00:00
 

Аврамиковска  

00:00
 

Бункера  

00:00
 

Тютюнева  

00:00
 

Сердика  

00:00
 

Устово 1  

00:00
 

Синдикат  

00:00
 

Военни блокове  

00:00
 

Топливо  

00:00
 

Влахово  

00:00
 

3 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 
 

10 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 
 

13 АВТОБУСНА ЛИНИЯ