Разписание на Градски Транспорт ПЛЕВЕН / Gradski Transport PLEVEN

Натиснете върху автобусната линия, за да отворите списъка със спирки.


 

3 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Сторгозия  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Моста  

00:00
 

4 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЛВТ  

00:00
 

ул."Гренадирска"  

00:00
 

МБАЛ  

00:00
 

х-л"Балкан"  

00:00
 

ул."Ив.Вазов"  

00:00
 

Моста  

00:00
 

5 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЖП Гара  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Телевизионна кула  

00:00
 

Дружба  

00:00
 

6 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЖП Гара  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

бул."Русе"  

00:00
 

Ремзавод  

00:00
 

МБАЛ  

00:00
 

ул."Гренадирска"  

00:00
 

7 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЛВТ  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Моста  

00:00
 

8 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Сторгозия  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Телевизионна кула  

00:00
 

Дружба  

00:00
 

9 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЖП Гара  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Бл. 311  

00:00
 

Дружба  

00:00
 

11 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Полима  

00:00
 

ЛВТ  

00:00
 

12 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЛВТ  

00:00
 

Полима  

00:00
 

Ремзавод  

00:00
 

МБАЛ  

00:00
 

ЛВТ  

00:00
 

13 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Сторгозия  

00:00
 

Полима  

00:00
 

Ремзавод  

00:00
 

ул."Ив.Вазов"  

00:00
 

Сторгозия  

00:00
 

14 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Моста  

00:00
 

Полима  

00:00
 

15 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Дружба  

00:00
 

Полима  

00:00
 

57 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЛВТ  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Телевизионна кула  

00:00
 

Дружба  

00:00
 

93 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Сторгозия  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Бл. 311  

00:00
 

Дружба  

00:00
 

97 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЛВТ  

00:00
 

Дом на книгата  

00:00
 

Бл. 311  

00:00
 

Дружба  

00:00