Разписание на Градски Транспорт ГАБРОВО / Gradski Transport GABROVO

Натиснете върху автобусната линия, за да отворите списъка със спирки.


 

1 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Русевци  

00:00
 

Крушата  

00:00
 

Свищовска  

00:00
 

ст. Априлов  

00:00
 

Автогара  

00:00
 

Рачо Ковача  

00:00
 

ОББ  

00:00
 

Шиваров мост  

00:00
 

Инструмент  

00:00
 

кв. Болта  

00:00
 

Варчовци  

00:00
 

кв. Етъра  

00:00
 

2 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Подем  

00:00
 

ЖП Гара  

00:00
 

пл. Възраждане  

00:00
 

ВиК  

00:00
 

Благоустрояване  

00:00
 

Дядо Дянко  

00:00
 

КАТ  

00:00
 

кв. Хаджицонев мост  

00:00
 

Недевци  

00:00
 

Лютаци  

00:00
 

3 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Бойката  

00:00
 

Колелото  

00:00
 

ЖП Гара  

00:00
 

кв. Славовци  

00:00
 

кв. Гачевци  

00:00
 

4 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Младост  

00:00
 

пл. Възраждане  

00:00
 

Буря  

00:00
 

кв. Хаджицонев мост  

00:00
 

5 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Русевци  

00:00
 

Зелена Ливада  

00:00
 

ПГМТ  

00:00
 

ОББ  

00:00
 

Шиваров мост  

00:00
 

6 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Русевци  

00:00
 

пл. Възраждане  

00:00
 

ВиК  

00:00
 

КАТ  

00:00
 

кв. Хаджицонев мост  

00:00
 

кв. Недевци  

00:00
 

7 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЖП Гара  

00:00
 

Рачо Ковача  

00:00
 

КДН  

00:00
 

Инструмент  

00:00
 

кв. Етъра  

00:00
 

Ябълка  

00:00
 

8 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Недевци  

00:00
 

КАТ  

00:00
 

МАК  

00:00
 

ВиК  

00:00
 

ПГМТ  

00:00
 

Автогара  

00:00
 

9 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Русевци  

00:00
 

Младост  

00:00
 

ул. Свищовска  

00:00
 

Автогара  

00:00
 

Болница  

00:00
 

10 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Русевци  

00:00
 

Автогара  

00:00
 

Инструмент  

00:00
 

Етъра  

00:00
 

Еловица  

00:00
 

11 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Хаджицонев мост  

00:00
 

пл. Възраждане  

00:00
 

Автогара  

00:00
 

кв. Войново  

00:00
 

12 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Русевци  

00:00
 

Крушата  

00:00
 

Зелена Ливада  

00:00
 

кв. Войново  

00:00
 

13 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

кв. Златари  

00:00
 

Колелото  

00:00
 

Борово  

00:00
 

кв. Славовци  

00:00
 

кв. Трънето  

00:00
 

14 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

ЖП Гара  

00:00
 

кв. Бичкиня  

00:00
 

кв. Варчовци  

00:00
 

кв. Етъра  

00:00
 

15 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Шиваров мост  

00:00
 

ОББ  

00:00
 

ПГМТ  

00:00
 

Войново  

00:00
 

с. Поповци  

00:00
 

16 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Русевци  

00:00
 

Трендафил 2  

00:00
 

СТС  

00:00
 

ЖП Гара  

00:00
 

Болница  

00:00
 

ТУ  

00:00
 

20 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Автогара  

00:00
 

Пл. Възраждане  

00:00
 

ВиК  

00:00
 

МАК  

00:00
 

Буря  

00:00
 

кв. Хаджицонев мост  

00:00
 

21 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Шиваров мост  

00:00
 

ЖП Гара  

00:00
 

Бойката  

00:00
 

с. Брънеци  

00:00
 

22 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 
 

23 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Инструмент  

00:00
 

кв. Болта  

00:00
 

кв. Варчовци  

00:00
 

кв. Етъра  

00:00
 

Еловица  

00:00
 

24 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Колелото  

00:00
 

Рачо Ковача  

00:00
 

Шиваров мост  

00:00
 

Инструмент  

00:00
 

25 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Автогара  

00:00
 

Инструмент  

00:00
 

кв. Варчовци  

00:00
 

Етъра  

00:00
 

Соколски манастир  

00:00
 

26 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Колелото  

00:00
 

Инструмент  

00:00
 

кв. Варчовци  

00:00
 

Етъра  

00:00
 

Ябълка  

00:00
 

27 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Колелото  

00:00
 

Летен театър  

00:00
 

Синкевица  

00:00
 

кв. Гачевци  

00:00
 

28 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Трендафил 2  

00:00
 

Зелена ливада  

00:00
 

ПГМТ  

00:00
 

Колелото  

00:00
 

29 АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

Шиваров мост  

00:00
 

Русевци  

00:00
 

Киевци  

00:00
 

Думници  

00:00
 

Рязковци  

00:00
 

Крушата  

00:00
 

ЖП Гара  

00:00